Kompleksowe usługi porządkowe

Kilka słów o nas

Geneza powstania firmy jest ściśle związana z koleją. Już w 1975 roku wydzielono w strukturze PKP Pomocnicze Przedsiębiorstwa Usługowe Kolei (PPUK), których podstawowym zadaniem było utrzymanie czystości wagonów i sprzątanie terenów kolejowych. Pierwszym dyrektorem PPUK w Szczecinie został Tadeusz Rubaj, pionier służby trakcji, wieloletni naczelnik Lokomotywowni i Wagonowni w Szczecinie. Następnie funkcję tą pełnił Tadeusz Łoński (do lipca 1976 r.), a po nim Andrzej Filipek. W 1983 r. powołane zostały PKP Kolejowe Zakłady Usługowe (KZU) w Szczecinie, które przejęły całość zadań PPUK. Dyrektorem był Andrzej Filipek (od czerwca 1991 r.).

Od 1986 roku funkcjonowanie i rozwój KZU ograniczał stały spadek zamówień ze strony PKP oraz „popiwek” – podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, co stanowiło podstawowe przesłanki przekształcenia 30 października 1991 r. w nowy podmiot gospodarczy: Zakłady Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „POMORZE” Spółka z o.o. Udziałowcami spółki zostało 162 byłych pracowników KZU, obecnie pozostało 18. Już w 1993 r. zatrudnienie wynosiło około 280 pracowników, a w 1999 r. wzrosło  do 650 osób.

Spółka w krótkim okresie czasu znalazła swoje miejsce na rynku usług utrzymania czystości w województwie zachodniopomorskim, a także województwach sąsiednich. Typowe usługi kolejowe stały się  częścią oferty firmy. W tym segmencie rynku usług, utrzymywany jest ok. 65% udział. Nastąpiła ekspansja na  zdobycie nowych klientów w Szczecinie i województwie, dzięki czemu pozyskano zlecenia na utrzymanie czystości w przychodniach, bankach i urzędach. W 1999 roku było to ponad 60 obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni ponad 100 tys. m2, a obecnie to około 250 obiektów o powierzchni ponad 200.000 m2.

Specjalnością firmy stała się realizacja specjalistycznych zleceń: m.in. sprzątanie obiektów służby zdrowia, hal produkcyjnych, statków, mycie okien i elewacji systemem alpinistycznym. Realizowane są również: utrzymanie i dozorowanie terenów zewnętrznych, parkingów, garaży, obsługa portierni.

Firma posiada profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt czyszczący i zdobyte przez lata doświadczenie w doborze najlepszych środków czystości.

Wielu pracowników, pomimo przekształceń utrzymało zatrudnienie przez wiele lat, staż pracy większości z nich przekroczył 20 lat. Stabilność firmy pozwoliła około 300 osobom szczęśliwie doczekać emerytury.

 

 

Od początku działalności firma pracuje nad opinią pewnego i wiarygodnego partnera dla swoich kontrahentów, czego potwierdzeniem są otrzymane wyróżnienia.