O Nas

Geneza powstania firmy jest ściśle związana z koleją. Już w 1975 roku wydzielono w strukturze PKP Pomocnicze Przedsiębiorstwa Usługowe Kolei (PPUK), których podstawowym zadaniem było utrzymanie czystości wagonów i sprzątanie terenów kolejowych. Pierwszym dyrektorem PPUK w Szczecinie został Tadeusz Rubaj, pionier służby trakcji, wieloletni naczelnik Lokomotywowni i Wagonowni w Szczecinie. Następnie funkcję tą pełnił Tadeusz Łoński (do lipca 1976 r.), a po nim Andrzej Filipek. W 1983 r. powołane zostały PKP Kolejowe Zakłady Usługowe (KZU) w Szczecinie, które przejęły całość zadań PPUK. Dyrektorem był Andrzej Filipek (od czerwca 1991 r.).
Zobacz wiecej
Zaufali nam:

Utrzymujemy czystość w:

Biurach

Bankach

Obiektach użyteczności
publicznej

Obiektach
prywatnych

Placówkach
oświatowych

Środkach
transportu

Kontakt

Formularz kontaktowy

70-231 Szczecin
ul. Narutowicza 22
Wejście od 3 maja 13
91 300 07 05
pomorze@pomorze.szczecin.pl
NIP 852-060-09-63